QUALITY IS EVERYTHING

When your own resources are not enough

QULTH ÄR KVALITET

Som textilkonsult hjälper jag företag i textilbranschen som vill fokusera på kvalitet, hållbarhet, och att ta ett större samhällsansvar.
Jag erbjuder också mina tjänster till företag som behöver förstärkning i form av extra resurs och eller kompetens inom produktionsprocessen.
Med mer än 30 års erfarenhet från textilbranschen, både nationellt och internationellt, erbjuder jag både en bred och djup kompetens. 
Mitt område är framför allt hela produktionskedjan och jag vet vad produktionens komplexitet innebär.
 
”Jag underlättar för er när era egna resurser inte räcker till”

MINA TJÄNSTER

Hållbarhet

Vi står inför "världens" utmaning att arbeta mer hållbart och nå målen i Agenda 2030. Kunder ställer allt större krav på att prioritera miljöfrågor i produktens hela livscykel. Fokusera på en hållbar framtid!​

CSR

CSR – Corporate Social Responsibility – handlar om att säkerställa att vi tar ansvar för hur vi påverkar samhället, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Därför är det viktigt att verkligen känna sina leverantörer och deras värderingar. Skapa en uppförandekod som era medarbetare och leverantörer kan skriva under.​

Kvalitet och produktion

Kvalitet är en upplevelse, en produkts hållbarhet och livslängd. Det är viktigt att förstå de behov och förväntningar som finns hos ditt företags kunder. Men att få kvalitet i produktionen är en utmaning som kräver regler och rutiner.​

Resurs

Ibland uppstår situationer när de befintliga resurserna inte räcker till. Det finns kanske varken tid eller ekonomi att anställa men ni behöver snabbt professionell hjälp. Då är jag den extra resurs och kompetens som ni behöver.